Privacybeleid

PRIVACY BELEID

TANDARTSENPRAKTIJK HET NIEUWE DIEP

Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geenbehandelcontract gesloten is. Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep informeert patiënten indien Tandartsenpraktijk Het Nieuwe Diep bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.