Tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor iedereen, dus onafhankelijk van uw eventuele zorgverzekeraar.

Prijslijst onder voorbehoud kennelijke zet- en drukfouten.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Als u verhinderd bent dient u zich tot uiterlijk 48 uur vóór de afspraak met ons in verbinding te stellen. Dit omdat het dan nog mogelijk is een afspraak met een andere patiënt in te plannen. Als wij niets van u vernemen, verwachten wij u op de geplande afspraak.

Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een geplande afspraak, willen u erop attenderen dat de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.  Code C90 wordt hiervoor gebruikt. (€2 per minuut).