Toestemmingsformulier

De nieuwe wet “privacy” eist dat wij toestemming van ons patiënten moeten hebben voor het bewaren van privacy gevoelige gegevens zolang wij geen behandelovereenkomst met de patiënt hebben. Dit houdt in dat alle nieuwe patiënten eerst dit formulier moeten ondertekenen alvorens wij u in ons systeem kunnen inschrijven. U kunt het beste dit formulier downloaden, ondertekenen en weer per mail naar ons toesturen. Uiteraard kunt u dit ook met de post versturen.